EN LANG REISE – FOR EN LITEN FLAMME – MEN MED STORT HÅP.

FREDSLYSET I BERGEN 2016.

 Et viktig mål for 2016 bør være at alle Gilder i Norge bruker Fredslyset i et advent / julearrangement.

 

I Bergen har planlegging i bruk ar Fredslyset foregått siden i vår. Her planlegges følgende:

Mottakelse av Fredslyset:    Her planlegges en forbedring av rammen rundt mottakelsen av                                                 Fredslyset når det kommet med Hurtigruten.

 I Gildene i Bergen:              Fredslys som en del av Lysmesser

                                               Fredslys på advent / julemøter.

Flere lysmesser er i samarbeid med Speidergrupper.

Det største arrangementet blir i Bergens eldste middelalderkirke, Mariakirken, den 2. Desember.    

    

                                               BØNN FOR FRED

                                           En alternativ Fredsmesse

I samarbeid med en rekke tros og livssynsorganisasjoner, KFUK – KFUM, Kirkens Bymisjon, Kirkelig Dialogsenter, St. Georgsgildene og Metodistkirken skal det arrangeres  « Bønn for Fred», en alternativ Fredsmesse. Arrangementet er under god planlegging, med bl.a nyskrevet jazzmusikk og tekster. Fredslyset vil ha en sentral plass i arrangementet. Lyset skal bæres av aktive speidere fra begge forbund. Fredsbudskapet skal framføres. Hovedtema  for Fredsmessen vil være « Ropet, Tilsvaret, Håpet, Kallet»

 

Målet vårt er å fylle kirken denne kvelden og å gi Bergens befolkning et alternativ ved inngangen til adventstiden.

VELKOMMEN I MARIAKIRKEN I BERGEN.