Årets Fredslys ankommer Bergen med Hurtigruten onsdag 29.nov kl 14.30.
Det blir hentet og transporterer til Speidersenteret slik vi har gjort de siste årene.
Fo de som ønsker å låne Lyset kan ta kontakt med Linda Amundsen, Gildemester 3. Gilde.
Hun blir værenede på Speidersenteret til kl 18:00. 
 
Skulle det komme spørsmål om flamme kan hentes på annet tidspunkt er
Linda Amundsen telf nr 930 979 95.