Svar på spørreskjemaet her om deres gruppe har noe til utlån