Les mer på landsting.no

LANDSTING 2017

Under landstinget våren 2015 ble Åshild Sigmundsen, Kristin Lothe Eldholm, Anders Lie-Nielsen og Magnus Rynning Nielsen valgt til å forberede valgene på neste landsting.

Våren 2017 nærmer seg raskt, og landstinget skal nok en gang samles for å diskutere forbundets vei videre og velge de som skal lede forbundet de to årene frem mot 2019.

Vi skal bl.a. velge

- landssjef

- viselandssjef

- seks styremedlemmer

- to varamedlemmer

Alle velges for to år.

§ 9 i forbundets grunnregler slår fast at det i landsstyret skal være lik representasjon av begge kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn.

Landssjef, viselandssjef og landsstyrets øvrige medlemmer skal lede forbundets arbeid de neste to årene. Å få være en del av forbundets ledelse er spennende og utfordrende. Vi har bruk for personer med ulik erfaring og kompetanse. Det er viktig med bredde og allsidighet fra de ulike sidene av speiderarbeidet.

Vi skal også velge kandidater til Speidernes Fellesorganisasjon og kontrollkomiteen.

Disse velges også for to år av gangen.

Forbundet vårt omfatter hele landet. Medlemsmassen er oppvokst i ulike kulturer, som har hatt ulike rollemodeller og er blitt møtt med ulike forventninger. Dette preger oss mennesker og som speiderledere hele tiden, og styrer de valgene vi gjør langt mer enn vi er klar over. Denne ”ballasten er med oss” og preger de valgene vi tar videre i livet.

 For oss i valgkomiteen er dette et viktig bakteppe når vi starter vårt arbeid. 

Vi utfordrer derfor dere til å tenke gjennom følgende:

Hvem ønsker dere skal lede forbundet de neste to årene. Hva trenger forbundets valgte ledelse en særlig kompetanse på?

Hvilke personer i deres nærmiljø er aktuelle for en slik spennende utfordring?

Hva er nødvendig for at en av dine med-ledere skal vurdere å stille til valg?  Mange har lært om hvor forskjellig kvinner og menn tolker stillingskriteriene som listes opp i jobbannonser. Er det listet opp fem kompetansekrav og kvinnelige lesere ikke behersker en til to av disse legger de bort annonsen. Mannlige lesere definerer derimot ofte seg selv som godt kvalifisert hvis de behersker to til tre av disse stillingskravene. En mulig konsekvens av dette kan bli at menn raskt svarer ja, mens kvinner legger det bort. Manglende tid og lyst var kanskje ikke hovedgrunnen, selv om det ble sagt utad. Ingen bekreftet at jeg med min kompetanse og mine erfaringer var ønsket.

Ved å skape bevisstgjøring på landsting, håper vi i valgkomiteen å bidra til at vi er mange som begynner å lete etter gode kandidater til valgene. Tips oss gjerne om mulige kandidater allerede nå! Valgkomiteen spør kandidatene. Ta gjerne kontakt med de du foreslår og fortell at du gjør det. Det er en flott måte å bekrefte en medleders kompetanse på!

Speiderledere er aktive mennesker. De fleste er avhengige av å frigjøre seg fra oppgaver på gruppe- og kretsplan for å kunne gå inn i landsstyret. Gruppe/krets mister ikke ressurser ved at en/flere går inn i oppgaver på forbunds plan. Tvert imot kan mange ledermiljø fortelle at ledere sentralt plassert i forbundet har betydd en inspirasjon for det lokale miljøet.

Valgkomiteen stiller på kretslederforum neste helg med tre medlemmer og ønsker en nær dialog med både kretsene og gruppene i tiden fremover for å finne frem til kandidater til valgene på landsting 2017. For å være valgbare må de som stiller til valg ha undertegnet forbundets ledererklæring. 

Vi ber dere om å videresende denne til gruppene i deres krets for aktuelle navn.

I neste uke kommer vi også til å ringe alle kretsledere for å høre om dere kjenner noen som kunne tenke seg å stille til valg under landsting 2017.

Ta gjerne kontakt med oss i valgkomiteen om dere har noen spørsmål.

På vegne av valgkomiteen,