Lørdag 29. oktober 2022

blir det Bymanøver for alle

KFUK – KFUM- og NSF- speidere!

Fremmøte: Registrering ved Johanneskirken kl. 10:00-10:45. Leder eller voksent følge registrerer patruljer i småspeiderløypen. Manøveren starter med gudstjeneste i Johanneskirken kl. 11:00.

Avslutning: Småspeiderløypen stenges ikke før alle deltakende patruljer har vært gjennom løypen, ca. klokken 15.00. Siste fremmøte på post for speiderløypen er klokken 15.30. Løypen stenges klokken 16.00. Mål er ved Speidersenteret i Marken (Tverrgaten 2).

Resultater kunngjøres på nettet så raskt som mulig etter arrangementet. Premier og diplomer vil bli ettersendt.

Påmelding: Gruppevis påmelding av patruljer til småspeider- og speiderløypen innen søndag 16. oktober via påmeldingsskjemaet her.

Minimum patruljestørrelse på manøveren er tre personer og det er maksimalt tillatt med åtte speidere i en patrulje. Patruljer med færre deltagere kan slås sammen slik at alle fremmøtte småspeidere og speidere får delta på manøveren. Det oppfordres til å ikke lage for store patruljer. Patruljer i småspeiderløypen kan ha en person over 16 år som ansvarlig ledsager. Ledsageren skal ikke hjelpe til ved løsning av oppgavene. Patruljer i speiderløypen skal som hovedregel ikke ha voksen ledsager. I småspeiderløypen kan deltakerne være mellom 1. og 5. klassetrinn, i speiderløypen mellom 4. klassetrinn og 1. klasse på videregående skole, dog ikke lenger enn til og med fylte 16 år.

Betaling: Deltageravgiften er kroner 200,- pr påmeldte patrulje i begge løyper, dersom man melder seg på og betaler innen 16. oktober. Alle påmeldinger er bindende. Ved påmelding godkjenner du Bjørgvin krets av Norges KFUK – KFUM speiderens retningslinjer om påmelding ved Bjørgvin krets arrangementer. Ønsker man å melde av patruljen(e) må dette skje skriftlig før 16. oktober. Etter 16. oktober refunderes ikke deltakeravgiften.

Deltageravgiften betales ved påmelding og senest 16. oktober til kontonummer 9615.10.77002. Betaling merkes med Bymanøver 2022, gruppe og antall patruljer.

Etter anmelding: Påmelding fra 17. oktober til og med manøverdagen er også mulig, men ikke ønskelig. Deltakeravgiften for etter anmeldte patruljer er kr 300,-.

Vi vil likevel anmode flest mulig å benytte ordinær påmelding, ettersom dette letter planlegging av løypene og arbeidet med fordeling av postvakter.

Postvakter: For å kunne gjennomføre en god manøver uten ventetid på postene, er vi avhengige av at så mange som mulig av gruppenes rovere, foreldre og ledere er tilgjengelige som postvakter. Påmelding av postvakter skjer fortrinnsvis samtidig med påmelding av patruljene. Alle gruppene må stille med minimum én postvakt per påmeldte patrulje. Alle patruljer, også etteranmeldte, MÅ stille med postvakt. Mangel på postvakter fører til mye venting og frustrasjon på postene.

Noen av postvaktene vil bli kontaktet av de ansvarlige for postene før manøveren. De øvrige vil bli fordelt på de ulike postene før eller på manøverdagen. Dersom ikke annet er avtalt med postansvarlige møter postvaktene ved Johanneskirken senest kl. 10.30.

Postvaktene får ikke tid til å være med på gudstjenesten.

Patruljebilde: Patruljene skal under manøveren ta eget bilde av patruljen som skal brukes på diplomet. Bilder lastes opp i egen lenke på bjorgvin.kmspeider.no via google skjem. Opplever man utfordringer kan bilde sendes på e-post til Bjorgvin@kmspeider.no

Ta med: Mat, drikke, skrivesaker og førstehjelpsutstyr. Speiderpatruljene må også ta med kartmappe. Pakk i ryggsekk.

Antrekk: De som har, stiller i speiderskjorte og speiderskjerf i henhold til forbundenes draktreglement. Kle dere ellers etter været!

Generelt: Det er ikke lov å sykle, bruke rulleskøyter, sparkesykkel/el sparkesykkel eller liknende framkomstmidler. Bruk av dette kan føre til diskvalifisering. Trafikkreglene følges.

Grupper som skal ha med norske flagg til flaggborg i kirken vil bli kontaktet (flaggene vil bli transportert til målområdet og bli oppbevart under manøveren).

Spørsmål: Ta kontakt på e-post: "bjorgvin@kmspeider.no" eller på telefon 46 76 92 94.

Vel møtt til en spennende Bymanøver lørdag 29. oktober 2022!

 

Alle påmedlinger til Bjørgvin krets arrangementer er binende, og du godkjenner vår retningslinjer ved påmelding.