Lørdag 26. oktober 2019 blir det

Bymanøver i Bergen sentrum

for alle KFUK-KFUM- og NSF-speidere!

Påmeldingsskjema til Bymanøver 

Fremmøte: Registrering ved Johanneskirken kl 10:00-10:45. Leder eller voksent følge registrerer patruljer i småspeiderløypen. Arrangementet starter med gudstjeneste i Johanneskirken kl 11:00, og manøveren starter umiddelbart etter gudstjenesten.

Avslutning: Løypene avsluttes på Speidersenteret i Marken. Vi håper på å få til vaffel og kafe på Speidersenteret! Småspeiderløypen stenges ikke før alle deltakende patruljer har vært gjennom løypen, ca klokken 15.00. Siste fremmøte på post for speiderløypen er klokken 15.30. Løypen stenges klokken 16.00.

Resultater kunngjøres på nettet så raskt som mulig etter arrangementet. Premier og diplomer vil bli ettersendt.

Påmelding: Gruppevis påmelding av patruljer til småspeider- og speiderløypen innen søndag 20. oktober via påmeldingsskjemaet her.

Minimum patruljestørrelse på manøveren er tre personer og det er maksimalt tillatt med åtte speidere i en patrulje. Patruljer med færre deltagere kan slås sammen slik at alle fremmøtte småspeidere og speidere får delta på manøveren. Det oppfordres til å ikke lage for store patruljer. Patruljer i småspeiderløypen kan ha en person over 16 år som ansvarlig ledsager. Ledsageren skal ikke hjelpe til ved løsning av oppgavene. Patruljer i speiderløypen skal som hovedregel ikke ha voksen ledsager. I småspeiderløypen kan deltakerne være mellom 2. og 5. klassetrinn, i speiderløypen mellom 4. klassetrinn og 1. klasse på videregående skole, dog ikke lenger enn til og med fylte 16 år.

Betaling: Deltageravgiften er kroner 250,- pr påmeldte patrulje i begge løyper, dersom man melder seg på og betaler innen 20. oktober. Alle påmeldinger er bindende. Ved påmelding godkjenner du Bjørgvin krets av Norges KFUK – KFUM speiderens retningslinjer om påmelding ved Bjørgvin krets arrangementer. Ønsker man å melde av patruljen(e) må dette skje skriftlig før 20. oktober. Etter 20. oktober refunderes ikke deltageravgiften.

Deltageravgiften betales ved påmelding og senest 20. oktober til kontonummer 9615.10.77002. Betaling merkes med Bymanøver 2019, gruppe og antall patruljer.

Etter anmelding: Påmelding fra 21. oktober til og med manøverdagen er også mulig, men ikke ønskelig. Deltakeravgiften for etter anmeldte patruljer er kr 350,-.

Vi vil likevel anmode flest mulig å benytte ordinær påmelding, ettersom dette letter planlegging av løypene og arbeidet med fordeling av postvakter.

Postvakter: For å kunne gjennomføre en god manøver uten ventetid på postene, er vi avhengige av at så mange som mulig av gruppenes rovere, foreldre og ledere er tilgjengelige som postvakter. Påmelding av postvakter skjer fortrinnsvis samtidig med påmelding av patruljene. Alle gruppene må stille med minimum én postvakt per startende patrulje. Alle patruljer, også etteranmeldte, MÅ stille med postvakt. Mangel på postvakter fører til mye venting og frustrasjon på postene.

Noen av postvaktene vil bli kontaktet av de ansvarlige for postene før manøveren. De øvrige vil bli fordelt på de ulike postene på manøverdagen. Dersom ikke annet er avtalt med postansvarlige møter postvaktene ved Johanneskirken senest kl. 10.30.

Postvaktene får ikke tid til å være med på gudstjenesten.

Ta med: Mat, drikke, skrivesaker og førstehjelpsutstyr. Speiderpatruljene må også ta med kartmappe. Pakk i ryggsekk.

Antrekk: De som har, stiller i speiderskjorte og speiderskjerf i henhold til forbundenes draktreglement. Kle dere for øvrig etter været!

Generelt: Det er ikke lov å sykle, bruke rulleskøyter, sparkesykkel eller lignende framkomstmidler. Trafikkreglene følges.

Grupper som skal ha med norske flagg til flaggborg i kirken vil bli kontaktet (flaggene vil bli transportert til målområdet og bli oppbevart under manøveren).

Spørsmål: Ta kontakt på e-post: "bjorgvin@kmspeider.no" eller på telefon 46 76 92 94.

Vel møtt til en spennende Bymanøver lørdag 26. oktober 2019!

 


KULtur - Familieløype

Vi ønsker å invitere alle barnefamilier til et familiearrangement sammen med den årlige Bymanøver i Bergen sentrum. KULtur er et gratis familiearrangement som er basert på Bymanøver for speiderne, men som er tilpasset sånn at alle kan delta. Her får man oppleve mye kultur og friluftsliv. Møt opp på Festplassen Lørdag 26.Oktober kl 12.00 og bli med på moroa. Det vil blir premie til alle som deltar. Følg arrangemente på facebook. 

Speider - KULtur sitt bilete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle påmedlinger til Bjørgvin krets arrangementer er binende, og du godkjenner vår retningslinjer ved påmelding.