I år tilbyr kretsstyret KLUS som bestillingskurs. Dette vil si at i perioden august til oktober kan gruppene bestille kurset til sin gruppe. Det er også mulig at grupper går sammen om å bestille kurset.

Bestilling gjøres til Bjorgvin@kmspeider.no. Kurset må bestilles og avholds i løpet av oktober og november. Kom gjerne med forslag til hvilke dag det passer å avholde kurset i bestillingsmailen.

Kursets varighet og innhold: Kurset gjennomføres på rundt 1,5 - 2 timer, og kan gjøres for nye ledere/ assistenter/ foreldre parallelt mens gruppen har sitt ukentlige møte. Gruppen må stille med et rom som har projektor og lerret. Rommet må også være smittevennlig forsvarlig for antallet deltagende ledere/ assistenter/ foreldre fra gruppen. Kurset gir en rask innføring i de viktigste speiderteoriene, vår metode, lov og løfter.

Last ned KLUS-hefte her. Den inneholder nytt informasjon til alle nye speiderledere. 

Alle påmedlinger til Bjørgvin krets arrangementer er binende og du godkjenner vår retningslinjer ved påmelding.