Informasjonskriv 1 PDF - til nedlasting 

Informasjonskriv 2 PDF - til nedlasting.

Informasjonskriv påmelding PDF - til nedlasting

Informasjonskriv 3 PDF - til nedlasting.

Kort om leiren
Leiren skal være i Øvre Eidfjord i Eidfjord Kommune,
med Hardangervidda ruvende over oss. Tema for
leiren er tidsreise, og vi kommer som sagt til å reise
”Att og fram” i tid gjennom leiren.

Pris
Speidere, rovere, ledere 2000,-
* Hustandsmoderasjon: 1000,-
50% f.o.m. hustandsmedlem nr. 3
Foreldre og lederbarn 1200,-
Småspeidere og ledere 700,-
Småspeiderforeldre og lederbarn 400,-
Maur 1200,-
Stab 500,-
* Husstandsmoderasjon gjelder kun deltakere som betaler full
deltakerkontingent. Personer som reiser som lederbarn, stab,
maur eller deltar på småspeiderleir teller ikke med, da disse
kontingentsatsene allerede er redusert.

Forhåndspåmelding
Påmelding til kretsleiren skjer i to omganger
Forhåndspåmeldingen åpner 15. september og
stenger 1. desember 2018, mens endelilg påmelding
er våren 2019. For at vi skal kunne planlegge
leiren best mulig er vi avhengig av at flest mulig
av speidergruppene som har tenkt seg på leir,
gjennomfører forhåndspåmelding. Uten dette blir
det vanskelig å dimensjonere leiren og tjenestene på
en god måte.
Forhåndspåmeldingen vil denne gangen ikke
være på individnivå med navngitte personer, men
gruppa må registrere et overslag på hvor mange
personer (inkludert lederbarn og foreldre) de
forventer blir med på leiren. Som takk for hjelpen vil
speidergrupper som gjør dette få rabatt med kr. 50,-
pr. person på småspeiderleir og kr. 100,- pr. person
for alle utenom de som er stab og maur. Hvis en
gruppe forhåndsmelder seg, men velger å ikke delta
på leir likevel vil det forekomme et gebyr på
kr. 2000 ,-.
29. juni til 6. juli 2019

I forhåndspåmeldingen ønsker vi også et (ikke
forpliktende) overslag på hvor mange rajer gruppa
har behov for. Det kan nevnes at Øvre Eidfjord er
til tider veldig vindutsatt, og det er dermed ikke
anbefalt å bygge så mye i høyden.

Spørsmål?
Har du spørsmål til noe av dette sender du en e-post
til pamelding@kretsleir.no eller ringer Espen Fosse
på 917 59 332.

Roveraktiviteter
På kretsleiren vil det være flere aktiviteter for
roverne gjennom hele uken. De kan velge å melde
seg på aktivitetene eller ta leirlivet med ruvende ro
og møte andre rovere fra hele tre kretser!

Småspeiderleir
Vi vil også ønske småspeiderne velkommen
mot slutten av leiren. Da avsluttes en fantastisk
speideruke med et leirområde fylt opp av speidere i
alle aldre! Småspeiderleiren vil ha sitt eget område
og blir tilbudt en fin miks av aktiviteter.
Hjelpe til på leir?
For å lage en kretsleir trenger vi mange gode
hjelpere!

Stab
Stab er personer som har ansvar for gjennomføring
av en eller flere oppgaver gjennom leiruken,
og ofte er involvert i planleggingen av leiren.
Et stabsmedlem må derfor være selvstendig og
ansvarsfull.

Maur
Denne gangen ønsker vi å fordele maurene til
etatene i forkant av leiren, slik at maurene kommer
forberedt til leir. Maur er ikke med i planleggingen
av leiren, men må kunne møte én til to dager før
leiren starter.

Påmelding
Ønsker du å hjelpe til på leiren som enten stab
eller maur kan du sende en e-post til pamelding@
kretsleir.no med preferanse for hvilken etat du
ønsker å være i. Vi kan ikke love at alle maur blitt
satt opp på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så
godt vi kan. De ulike etatene vi har er forsyning,
program, beredskap, teknisk og kommunikasjon.
NB: Ingen fra stab eller maur melder seg på leiren før
de får beskjed om det.

Kontaktinformasjon

  • Nettside
  • www.kretsleir.no
  • Mailadresse
  • info@kretsleir.no
  • Sosiale medier
  • Facebook: www.facebook.com/
  • kretsleir2019vestlandet/
  • Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
Leirkomitéen

Neste infoskriv kommer i
slutten av november,
følg med!