Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes strategi, endringer i lovverket, godkjenning av langtidsbudsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. En av de spennende sakene som skal behandles på landsting er ny strategi 2020-2025 etter at dagens strategiperiode utløper i 2019 samt saker innsendt av roverkongressen og patruljeførertinget. 

5.-7.april holdes landsting 2019 på Quality Airport Hotel Stavanger hvor vi sammen bidra til å forme KFUK-KFUM-speidernes fremtid. Har du lyst til å delta, må du velges som delegat på kretsens årsmøte.

Fredag før det ordinære landstinget starter vil det bli en introduksjon for nye delegater. Der vil det gås igjennom hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir også mulig å få mer informasjon om speiderprogrammet, kursmeny, ledertrening og medlemssystemet.

Gruppene oppfordres sterkt til å sende sine aktuelle representanter på patruljeførerting som holdes 8.-10. mars på Nordtangen. Dette er et viktig arrangement som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppen. På patruljeførertinget velges det til delegater til landsting. 

Sakspapirer vil bli publisert på nettsiden landsting.no seks uker før landsting. Det vil også være mulig å laste ned sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke bli delt ut. På landsting.no vil du etterhvert finne presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

Stille til valg?

Det skal velges nytt landsstyre (landssjef, viselandssjef og seks styremedlemmer, samt to varaer), medlemmer til Speidernes fellesorganisasjon, kontrollkomité og valgkomité. Send e-post til valgkomiteen på valgkomite@kmspeider.no om du har spørsmål eller tips til kandidater. Valgkomiteen består av Magnus Rynning Nielsen, Mia Karine Johansen, Ragnhild Stokke Lundetræ og Anders Østby. 

Toppbilde: Håkon Kristoffersen
Miniatyrbilde: Ragnhild Erevik Fosse