Informasjon om LIV Basic kurs 2018/2019
LIV («Ledere i Vekst») Basic er et ettårig ledertreningskurs i regi av Bjørgvin KFUK-KFUM for ungdommer i alderen 16-19 år (videregående skole), som enten vil bli ledere eller allerede er ledere i kristent barne- og ungdomsarbeid. Lederkurset består av fire kurshelger, teampraksis på kretsarrangement (Nattcup i november 2018, Vinterfestivalen på Voss 8.-10.februar 2019 og en av ungdomsgudstjenestene i «Puslespillet»), lederpraksis i lokal menighet/ KFUK-KFUM gruppe og veiledningssamtaler.
 
Målet med LIV-kurset er å stimulere til kristen vekst og personlig utvikling. Gjennom teori og praksis utvikles lederkompetanse, der kursdeltakerne lærer gjennom erfaring, samhandling med andre, undervisning og veiledning. 

Dette får kursdeltakerne på LIV: 
• Fire helger med læring, påfyll og vennskap
• Innføring i sentrale ledertemaer
• Lederpraksis med spennende utfordringer
• Personlig veiledning underveis
• Vennskap og felleskap med andre unge ledere
• Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

Utfyllende informasjon om kursets innhold og link til påmeldingsskjema finnes her: https://kfuk-kfum.no/kalender/liv-basic-bjorgvin-2018-2019
Vi har løpende opptak, og siste frist for å melde seg på kurset er 1.september.
Vedlagt ligger også informasjonsbrosjyre om LIV Basic som kan deles ut til ungdommene.
 
 
Informasjon om LIV Identitet og tro kurs 2018/2019
Lederkurset «Ledere i Vekst Identitet og tro» er for elever i videregående skole. Nytt av året er at det ikke lenger er et krav om fullført LIV 1/ LIV Basic for å kunne melde seg på dette kurset – det er nå åpent for alle fra 1.videregående og oppover.  
 
Kurset gir fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring, trospraksis og refleksjon rundt egen tro. Kurset har som mål å gi kursdeltakerne nærmere kjennskap til redskaper og ressurser fra kristen tro som kan være til hjelp i egen og andres hverdag. Kurset består av tre kurskvelder i Bergen og en nasjonal kurshelg på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Påmeldingen til kurset er BINDENDE påmelding pga bestilling av billetter til/fra Oslo i forbindelse med kurshelgen.
 
I påska 2019 kan de som ønsker det bli med på tur til klosterfellesskapet Taizè i Frankrike (deltakeravgift og reisekostnader for denne turen er ikke inkludert i kursavgiften). Det blir egen påmelding til Taize-turen i løpet av høsten.
 
Utfyllende informasjon om kursets innhold og link til påmeldingsskjema finnes her: https://kfuk-kfum.no/kalender/ledere-i-vekst-identitet-og-tro-kfuk-kfum-bjorgvin-2018-2019
Vi har løpende opptak, og siste frist for å melde seg på kurset er 25.august.
Vedlagt ligger også informasjonsbrosjyre om LIV Identitet og tro som kan deles ut til ungdommene.
 
 
LIV-kursene er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge felles­skap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre.
 
 
Vi håper at det er mange ungdommer som er interesserte i å gå LIV-kurs – ledertrening er en viktig investering og rekruttering i lokalt barne- og ungdomsarbeid, så oppfordre dine ungdommer til å gå LIV-kurs!