Vi vil rette en ekstra takk mot alle som hjalp til med årets gudstjenestevideo. En stor takk til Chris og Øystein som stilte opp som programledere, Ingeborg med tekstlesing, Ulriken speidergruppe med flaggutrulling, Julie med flere på sang og familien Moen med lystenning. Vi må også takke de lederne fra 1. Os, Birkeland og Nordås Steinsvik som har laget postoppgavene til årets manøver.

Det må også rettes en stor takk til de som har hatt ansvar for registrering av resultatet på speidersenteret, og alle gruppene, patruljene og speiderne som har deltatt i årets litt annerledes manøver. Det har vært mye å sette seg inn i. Alle har møte på ulike utfordringer, og det har væt ekstra utfordrerne for noen. Da er det kjekt å kunne se at vi klarer å omstille oss, og får gjennomført Bymanøver. Uten innstasen gruppene har lagt ned, hadde dette ikke vært mulig! Vi håper alle har hat en kjekk manøver og ser fram til neste år. 

 

Last ned takkebrev her.

På vegne av manøverkomiteen,

Kine Nyhammer

Kretssekretær i Bjørgvin KFUK – KFUM speider