Kretsens årsmøte er en fin anledning til å møte andre ledere, rovere og vandrere. Delegater fra alle speidergruppene i kretsen deltar, i tillegg til valgte representanter fra roverne og vandrerne. På årsmøtet tar vi viktige avgjørelser om arbeidet i kretsen, mye informasjon om aktivitet på regionalt og nasjonalt nivå blir gitt, vi spiser god mat, treffer hyggelige mennesker, og velger kretsstyre.

Valgkomiteens innstilling kommer på årsmøtet.


Vel møtt!

Innkalling

Påmeldingsskjema

Saksliste

Årsmelding

Regnskap 2022 og budsjett 2023

Balanseregnskap 2022

Revisorberetning

Legatet

Protokoll ekstraordinært kretsting 11.01.23

Årshjul