Hos oss skal barn, ungdom og voksne få vokse som mennesker, kristne og aktive samfunnsborgere. Som bevegelse tar vi på dypt alvor at det å vokse også krever kunnskap, støtte og oppmuntring. Vi tror at den gode læring alltid skjer tett på praksis og at vi vokser med erfaringene.

Formål

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. (Fra Grunnreglene §2)

Gjennom vår tilknytning til både den internasjonale speiderbevegelsen WAGGGS og WOSM (World Association of Girl Guides and Girl Scouts og World Organization of the Scout Movement), YMCA- og YWCA-bevegelsen (Young Men's Christian Association og Young Women's Christian Association) har vi en dobbel tilhørighet til bevegelser som ønsker å utvikle unge mennesker og forandre verden gjennom unge menneskers engasjement. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Det gjenspeiles i verdiene våre.

Verdier

Kristen tro

Formidling av kristen tro er grunnlaget for alt vi gjør. Med vårt kristne helhetlige menneskesyn legger vi til rette for at speiderne skal få utvikle sin tro. Som KFUK-KFUM-speider møter du kristen tro gjennom fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Mange speidergrupper drives i samarbeid med menighetene, og speiderarbeidet bidrar til et aktivt og variert tilbud til barn og unge.

Fellesskap

Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap i små patruljer, i gruppen og på leir sammen med andre. KFUK-KFUM-speiderne er del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Speiderlov, speiderløfte og speiderdrakt viser tilhørighet og gir oss en felles identitet som speidere.

Friluftsliv

Friluftsliv er rammen for vårt arbeid. Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Vi er mye ute, og friluftslivet gjør oss i stand til å mestre nye utfordringer. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med, ta vare på og sette pris på naturen. I friluftslivet opplever vi glede, avkobling, opplevelser og fellesskap.

Personlig utvikling

KFUK-KFUM-speidere får opplevelser som gir mestring, som igjen gjør at vi utvikler oss. Det betyr at vi utfordrer oss selv til å gjøre ting vi først ikke trodde vi skulle tørre eller klare. Vi bruker patruljesystemet, veiledning og læring gjennom opplevelse og refleksjon som metode. Barn og unge får gradvis større ansvar og utfordringer, noe som utvikler den enkelte i trygge rammer. Personlig utvikling handler om å hjelpe den enkelte speider til å være bevisst og aktivt involvert i sin egen utvikling. Det gjør dem i stand til å utvikle seg på sin egen måte og i sitt eget tempo.

Samfunnsengasjement

Som KFUK-KFUM-speidere engasjerer vi oss i det samfunnet vi lever i, og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Vi jobber for å øke kunnskap om urettferdighet i verden og vil bidra til at gode holdninger fører til handling. Samfunnsengasjement synliggjør det ansvaret vi har for andre enn oss selv, og verdiene vi står for.

Hentet fra KMspeider.no