Digital rapportering i medlemsregisteret

Gruppene skal bruke forbundets medlemssystem Hypersys for rapportering av medlemmer. Her kan man enkelt registrere nye medlemmer, korrigere adresser og skrive ut medlemslister, adresseetiketter og ta ut hele eller deler av datasettet til Excel.

Alle som er registrert som leder eller assistent i gruppen har skrive- og lesetilgang til gruppen, og kan gjøre endringer i medlemslisten. Det er kun gruppeleder som har tilgang til å se og godkjenne politiattester og registrere gruppekontingenten. Rollene gruppeleder og medlemssekretær gir rettighet til å sette gruppekontingent . Les mer om hvordan du bruker medlemssystemet hypersys her

Vi oppfordrer gruppene til å oppdatere medlemslistene jevnlig slik at alle som faktisk deltar i KFUK-KFUM-speidernes aktiviteter er dekket av forsikringer, mottar medlemsinformasjon og får tilbud om kurs og arrangementer. Det kan likevel være lurt å ta en ekstra gjennomgang og oppdatere medlemslistene ved årsskifte, slik at kontingentkrav beregnes korrekt og at årsrapport blir korrekt.

Korrekte medlemslister ved årsrapportering er viktig for beregningen av den nasjonale støtten inneværende år. Etterinnmeldinger bør deretter legges inn fortløpende gjennom året.

Et oppdatert og korrekt sentralt medlemsregister er også viktig for at nye medlemmer skal være forsikret, kunne få medlemsblader og annen viktig informasjon.

Medlemssystemet Hypersys finner du her.