Vedtatt av kretsstyret i Hordaland krins av Norges speiderforbund 07.06.2017

Vedtatt av kretsstyret i Bjørgvin krets av Norges KFUK –KFUM speidere 07.06.2017

Sist revidert 07.06.2017

Retningslinjer for Bymanøver PDF

 

Fordeling bymanøver 

År 

Grupper 

2023

Birkeland, Nordås Steinsvik og 1. Os

2024

Alversund, Morvik, Rolland og Hamre

2025

Loddefjord, Eidsvåg og 41. Bergen

2026

Birkeland, Nordås Steinsvik og 1. Os

2027

Alversund, Morvik, Rolland og Hamre

2028

Loddefjord, Eidsvåg og 41. Bergen

2029

Birkeland, Nordås Steinsvik og 1. Os

2030

Alversund, Morvik, Rolland og Hamre

2031

Loddefjord, Eidsvåg og 41. Bergen