Ledersamtale 

KFUK-KFUM-speiderne har utarbeidet et hefte med retningslinjer for hvordan ledersamtalen kan gjennomføres. Heftet er i første rekke ment for de som skal holde samtaler med potensielle ledere. Det kan likevel også være til hjelp for de som lurer på om de vil bli ledere, og for gruppeledere som har lederassistenter med mange spørsmål om ledersamtalen og ledererklæringen. 

Her finner du veiledning for gjennomføring av ledersamtale.

Leder eller assistent? 

KFUK-KFUM-speiderne praktiserer åpent medlemskap – kristent lederskap. Vi ønsker at våre ledere skal formidle en kristen tro til speiderne. Derfor har vi en ledererklæring som vi inviterer til å signere. Du kan lese mer om ledererklæringen i veiledning til Ledersamtalen. Ledererklæringen er beskrevet i organisasjonsbestemmelsene §3.4. Noen verv og roller er reservert for ledere som har signert ledererklæringen. 

De som av ulike grunner ikke ønsker å signere ledererklæringen inviteres til å signere på at de ønsker å bli assistent. Både ledere og assistenter gjør en uvurderlig innsats for speiderne som settes stor pris på.   

Søknad om godkjenning som leder 

I forbindelse med ledersamtalen vil det snakkes om ledererklæringen. På et ark kan de som ønsker å bli leder signere på ledererklæringen sammen med ansvarlig leder (gruppeleder eller den som gjennomfører ledersamtalen). Alternativet til ledererklæringen er melding om assistent. 

Søknad om ledergodkjenning med ledererklæringen kan lastes ned her.

Melding om ny assistent kan lastes ned her.

Skjema som skal fylles ut

Alle nye ledere og assistenter fyller inn dette skjemaet (skjemaet åpnes på ny side hos airtable.com). 
I dette skjemaet fyller du inn litt detaljer om deg selv (slik at vi finner deg i medlemsregisteret) og legger ved scannet/fotografert versjon av den signerte søknaden om ledergodkjenning/assistentmelding. 

Hva skjer så videre

Velkommen som leder-kurs

Dette kurset kan tas alene og/eller sammen med andre ledere i gruppen din. Kurset består av korte videoer,  tekster og spørsmål til refleksjon. Kurset tar omtrent 15-20 minutter.

Lederhåndbok

Etter vi har mottatt skjemaet med bekreftelse på at kurset er fullført vil vi sende deg Lederhåndboka i posten.

Registrering av leder eller assistent i medlemsregisteret

Etter vi har mottatt skjema med vedlegg fra ledersamtalen og du har gjennomført Velkommen som leder-kurset, registreres du som godkjent leder/assistent i KFUK-KFUM-speiderne i medlemsregisteret vårt, Hypersys).

Seremoni 
Innsettelse av nye ledere skal skje i en større forsamling – fortrinnsvis ved et kretsarrangement. Kretsstyret har ansvaret for at nye ledere i kretsen innsettes i tjenesten, men kan delegere dette.
Du kan lese om forbundets seremonier i heftet «Seremonier i forbundet». På side 9 finner du et forslag til lederinnsettelsesseremoni.