Ledertreningsfondet

Medlemmer i Bjørgvin krets, både kvinner og menn, kan søke om støtte fra dette fondet. Les vedtektene i søknadsskjemaet nøye, og husk å legge ved alle nødvendige vedlegg.

 

Thorbjørg Hauges/Bergen Senior 1`s legat

Kun kvinnelige medlemmer av Bjørgvin krets kan søke om støtte fra legatet, jfr legatets vedtekter. Les vedlegget til søknadsskjemaet først, for å finne ut om din speideraktivitet går inn under legatets formål.

 

Søknadsskjema for både fond og legat finner du her.