Merket lages på bestilling, så om man ønsker å bestille noe inn til gruppen gjør man det ved å,

send bestilling til Bjorgvin@kmspeider.no med antall merker gruppen ønsker.

Pris per. merket er 30 kr.