Vedtatt av kretsstyret i Hordaland krins av Norges speiderforbund 07.06.2017

Vedtatt av kretsstyret i Bjørgvin krets av Norges KFUK –KFUM speidere 07.06.2017

Sist revidert 07.06.2017

Retningslinjer for Bymanøver PDF