Påmelding:

Alle påmeldinger til Bjørgvin krets sine arrangementer er bindene. Påmeldingen skal være sendt inn skriftlig (Ved skriftlig påmelding menes det en påmelding som er sendt vi medlemssystemet (Hypersys), annet påmeldingsystem, mail eller post til kretskontoret eller en av arrangørene ved det enkelt arrangementet). Påmeldingen skal alltid inkludere fult navn på deltageren, fødselsdato, kontakt informasjon til forelder, eventuelle sykdommer eller spesielle behov samt gruppe og hvilke arrangement du ønsker å delta på.

Betaling:

Når man skal betale for arrangementet skal dette skje før arrangementet starter. Deltakeravgiften overføres til kretsens arrangementet konto (9615.10.77002). Alle innbetalingen skal merkes med deltagerens navn, gruppe og det aktuelle arrangementet. Alle deltagere som ikke overføre deltageravgiften før arrangementet er overhold vil bli ilagt et gebyr på 39kr for forsinket innbetaling av deltageravgiften. 

Avmelding:

Avmelding fastsettes på hvert enkelt arrangement. Ved større arrangement (eks: kretsleir) vil avmeldingsfristen være lengre før arrangementet enn ved et lite arrangement (Dagsarrangement). Det er arrangørene ved arrangementet som fastsetter avmeldingsdatoen. Er det ikke fastsatt avmeldingsdato vil de generelle regelen for avmelding tre i kraft (Se under økonomiske vilkår ved avmelding).

Økonomiske vilkår ved avmelding:

Større arrangement: Avmelding 1 mnd før arrangementet (om ikke annet er oppgitt i informasjonsskrivet til arrangementet) full refundering av deltageravgiften. To uker før arrangementet 50% av deltageravgiften refunderes. Under to uker til arrangementet refunderes ikke deltageravgiften og deltageren pliktes å betale deltakeravgift selv om deltageren er forhindret i å delta.

Mindre arrangement: Avmelding 1 uke før arrangement (om ikke annet er oppgitt i informasjonsskrivet til arrangementet) full refundering av deltageravgiften. Under 1 uker til arrangementet refunderes ikke deltager avgiften og deltageren pliktes å betale deltakeravgift selv om deltageren er forhindret i å delta.

Om man er påmeldt et av kretsens arrangementer og ikke dukker opp uten å ha meldt seg av, må vedkommende fremdeles betaler deltakeravgift. Som det er skreve over, alle skriftlige påmeldinger til kretsen arrangementer er bindende og det må sendes skriftlig avmelding for at avmeldingen skal være gyldig.

Unntak:

Ved sykdom eller spesielle omstendigheter som gjør at deltageren er forhindret i å delta på arrangement vil det med fremvisning av dokumentasjon gis fritak for å betale deltageravgiften selv etter at avmeldingsfristen er utløpt.