Merker vil bli sendt ut til alle deltagende grupper/ patruljer i årets manøver. Det vil kun bli sendt ut merker til påmeldte patruljer. Har du flere deltagende patruljer som ikke er påmeldt må du sende inn påmeldingsskjema. Diplomer bli i år ikke sendt ut, men diplom-mal kan lastes ned her. Om man skulle ønske egen diplom med bilde og ikke har mulighet til å printe selv. Ta kontakt med Bjorgvin@kmspeider.no, send da også med bilde av patruljen til diplomet. 

Registrerning av antall ønskede merker og leveringsadresse

 

Diplom-mal